Politica de confidentialitate date cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale sunt protejate !

Stimate client,

Din data de 25 mai 2018 urmeaza sa intre în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. În vederea implementarii Regulamentului în activitatea SC Aldedra SRL, urmeaza sa actualizam politicile de confidentialitate si sa luam noi masuri de siguranta cu privire la datele tale cu caracter personal, care sunt prelucrate de catre societatea noastra.

Ce date prelucram?

Datele cu caracter personal pe care le prelucram ne-au fost furnizate de catre tine pentru a putea onora si livra comenzile online.(exercitarea contractului la distanta)

  1. Numele, prenumele, adresa de domiciliu(de livrare), telefon, adresa de e-mail.
  2. Aceste date personale pot fi ale clientului persoana fizica,  sau ale reprezentantului (imputernicitului) al unei societati comerciale, care ne este client
  3. Date procesate în scopul executarii serviciilor noastre precum cele legate de originea rasiala sau etnica, opinii politice, religie sau convingeri, caracteristici genetice sau orientare sexuala, date privind sanatatea, sau imagini faciale,pentru clientii nostri care cumpara direct din farmaciile noastre .
  4. Sistemul nostru de supraveghere video este menit sa descurajeze infractionalitatea si sa identifice anumite persoane sau fapte ilegale,aceste imagini captate fiind necesare organelor de cercetare.

 


Cum prelucram datele tale?

Prelucram datele tale personale doar în vederea executarii contractului .
De asemenea, prelucram datele tale cu caracter personal, cu scopul de a ne respecta obligatiile legale care sunt în sarcina noastra, privind intocmirea documentelor de evidenta contabila.(facturi fiscale).
De asemenea , vom cere experess acordul tau pentru a procesa datele tale in scopuri de marketing, informare produse sau modificari de conditii comerciale.

Comunicam datele tale cu caracter personal altor destinatari?

Da, catre firma de curierat Urgent Cargus, care deasemena a implementat aceasta ordonanta europeana 679/2016 si care ne garanteaza noua, SC Aldedra SRL,confidentialitatea datelor furnizate de noi ,in platforma de livrari a coletelor www.UrgentCargus.ro
De asemenea, datele tale vor fi comunicate firmei de contabilitate cu care colaboram pentru a putea duce la indeplinire formalitatile financiare ale firmei .

Pe ce este perioada se stocheaza datele?

Perioada de stocare a datelor difera în functie de tipul si natura datelor.
Astfel, în ceea ce priveste numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesionala,  telefon, e-mail, acestea sunt pastrate pe o perioada de 10 ani cf legislatiei fiscale.

Care sunt drepturile tale si cum pot fi ele exercitate?

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de GDPR si conditiile în care pot fi exercitate
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de acces - dreptul de a obtine de la noi, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care te privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate si dreptul de acces la aceste date, cu exceptia situatiei în care aceste cereri sunt repetitive sau facute cu rea-credinta;
Dreptul la opozitie – ai dreptul sa te opui , în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate ca datele tale sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare;
Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, în anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
Dreptul la rectificare – poti cere rectificarea datele personale inexacte
Dreptul de retragere a consimtamântului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamântul tau, si-l poti retrage oricând. Retragerea consimtamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând  in continuare valabila;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de a depune plângere - poti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Îti pot exercita aceste drepturi,  prin  transmiterea unei solicitari scrise la adresa noastra de corespondenta; Str. Louis Pasteur 60, Ap. 5-6, Cluj-Napoca, 400353,sau la adresa de e-mail: contact@aldedra.ro

Plata cu cardul: