Sunt deja client

 
 
Am uitat parola

Sunt client nou

Creaza Cont
×
Comenzi online: 0725-558.558
Livrare curier 15.5 lei-48 h in ziele lucratoare
La comenzile peste 350 RON transport GRATUIT !

Noutati


 

»
Regulamente campanii

Regulamente Campanii

REGULAMENTUL OFICIAL TOMBOLA

FITERMAN PHARMA SI FARMACIILE ALDEDRA

 

BACK TO SCHOOL”

PERIOADA 18 iulie 2016 – 04 septembrie 2016

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

 

1.1. Organizatorul Tombolei (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) este S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

 

1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe site-ul organizatorului (www.fitermanpharma.ro) si al farmaciei partenere (www.aldedra.ro) cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

 

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

 

b) Farmacie Partenera – Farmacia ALDEDRA cu care Organizatorul a incheiat un acord de parteneriat pentru promovarea campaniei in perioada 18 iulie 2016 – 04 septembrie 2016.

 

b indice1) Farmaciile ALDEDRA” - reprezinta lantul de farmacii ( puncte farmaceutice) detinute de Farmacia Partenera ALDEDRA care va sprijini pe intreaga durata a campaniei organizarea prezentei tombole. In acest sens, fiecare farmacie (punct farmaceutic) din lantul ALDEDRA va oferi suport, informatii despre tombola si va pastra la vedere si in conditii sigure urnele cu taloanele participante. Fiecare Farmacie din lantul ALDEDRA este semnalizata prin afise de campanie. Lista farmaciilor este prevazuta la Anexa 1 la prezentul Regulament.

 

 

c) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care este pacient ( consumator ) al uneia dintre farmaciile lantului ALDEDRA si care a achizionat in perioada campaniei produsele produse in valoare de minim 15 lei pe bon fiscal, din portofoliul FITERMAN PHARMA, cu exceptia medicamentelor, RX si OTC, conform pct. 4.1 din Regulament.

 

Reguli de participare :

Pentru a participa la Tombola, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inscrierii in campanie;

  • sa respecte prevederile prezentului Regulament ;

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar (TV, presa, radio, internet si orice alt canal publicitar) a numelor, imaginii, adreselor Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, pe durata nelimitata a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor.

 

d) Talon - tichet ce permite participantilor dreptul de a participa la extragerile de la tombola organizata de Fiterman Pharma si Farmacia Partenera ALDEDRA; talonul se completeaza de catre participant la toate rubricile pe care le contine, respectiv nume si prenume participant, telefon, o adresa de e-mail valida, nr. bon fiscal si data bon fiscal.

 

Important :

Depunerea taloanelor de catre participanti se face direct in urna amplasata la adresa punctelor farmaceutice din lantul ALDEDRA si trebuie sa aiba loc exclusiv in perioada campaniei pana la data limita 04.09.2016, orele 20.00, cu respectarea regulilor impuse de catre Organizator. Taloanele predate ulterior perioadei mentionate sunt considerate din start nevalide. Taloanele care nu sunt originale (copii xerox, documente refacute la imprimanta) nu vor participa la tombola si vor fi anulate de indata ce se va constata lipsa autenticitatii. Taloanele vor fi pastrate in urne sigilate, acestea vor fi mobile pentru a fi plasate la locatia de extragere mentionata la litera f) din prezenta Sectiune.

 

e) « Premiu » - castigul oferit prin extragere.

 

In cadrul campaniei vor fi acordate in total 13 (treisprezece) premii constand in :

  • 6 ghiozdane Disney pentru gradinita - valoarea unui ghiozdan gradinita este de 71,90 lei/fara TVA, valoarea totala a premiilor fiind de 431.4 lei fara TVA ;

  • 7 ghiozdane pentru scoala - valoarea unui ghiozdan gradinita este de 35 lei/fara TVA, valoarea totala a premiilor fiind de 245 lei fara TVA  ;

 

Premiile vor fi acordate in ordinea extragerii lor, respectiv primele 6 premii ghiozdane Disney pentru gradinita si ulterior urmatoarele 7 ghiozdane pentru scoala.

 

f) “Tombola”extragerea din data de 12.09.2016, ora 14.00 . Extragerea va fi organizata la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi, acesta fiind locul unde se vor centraliza pana la data de 07 septembrie 2016 toate urnele fiecarei farmacii din lantul ALDEDRA. In acest sens, Farmacia Partenera ALDEDRA se va ingriji ca pana la data limita de 07 septembrie 2016 sa expedieze printr-o firma de curierat rapid toate taloanele de participare. Extragerea va fi asigurata prin participarea unei comisii din partea Organizatorului si a unei persoane din afara companiei Organizatorului (notar public);

 

g) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Tombolei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

 

3.1. Campania promotionala are loc in perioada 18 iulie 2016 – 04 septembrie 2016.

3.2. Campania promotionala se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI

 

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta tombola doar pacientii ( consumatorii ) farmaciilor din lantul ALDEDRA care au achizitionat in perioada 18 iulie 2016 – 04 septembrie 2016 produse in valoare de minim 15 lei pe bon fiscal, din portofoliul FITERMAN PHARMA, cu exceptia medicamentelor, RX si OTC.

Astfel, la achizitia de minim 15 lei pe bon fiscal de produse din portofoliul FITERMAN PHARMA, cu exceptia medicamentelor, RX si OTC, pacientul primeste in schimb un talon de participare la extragerea din data de 12.09.2016 si informatii cu privire la aceasta campaniei. Functie de numarul de achizitii minime de 15 lei pe bon fiscal, pacientul va primi cate un talon de participare la Tombola. Mai multe taloane, mai multe sanse la extragerea la Tombola. Taloanele vor fi depuse de catre participant in urna sigilata imediat dupa completarea lor.


4.2 Extragerea va avea loc la data de 12.09.2016. Extragerea va fi asigurata prin participarea unei comisii din partea Organizatorului si a unei persoane din afara companiei Organizatorului (notar public). La Tombola va fi extras si un numar de 3 (trei) rezerve.


4.3 Anuntarea castigatorilor va fi facuta telefonic sau prin e-mailul declarat in talonul de particpare in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care talonul extras drept castigator contine date incorecte de telefon, e-mail sau daca castigatorul nu raspunde la numarul de telefon, e-mail inscris in formularul de inscriere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa.

 

4.4 Revendicarea premiului se va putea face numai pe baza cartii de identitate si a copiei bonului fiscal cu care s-a inscris si a fost extras ca si castigator. Aceste documente le va transmite prin email Organizatorului conform indicatiilor primite de la acesta in urma anuntarii ca si castigator la extragere.

 

4.5. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator. Ridicarea premiului de catre castigator se va face direct din cadrul uneia dintre farmaciile din lantul ALDEDRA pe baza indicatiilor primite de la Organizator.

 

4.6. In cadrul acestei campanii, nu este posibila convertirea premiilor in bani sau alte obiecte.

 

4.7. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.


4.8. Organizatorul si Partenerul ALDEDRA nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

4.9. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, responsabilitatea revenindu-i producatorului/furnizorului fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul campaniei .

 

 

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile codului fiscal.

 

5.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL TOMBOLEI

 

6.1. Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada tombolei pe site-ul organizatorului (www.fitermanpharma.ro) si al farmaciei partenere (www.aldedra.ro).

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a tombolei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul organizatorului (www.fitermanpharma.ro) si al farmaciei partenere (www.aldedra.ro) cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a acestora.

 

 

SECTIUNEA 7: LITIGII

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente Romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8: FORTA MAJORA

8.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

 

8.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

SECTIUNEA 9: DIVERSE

 

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Tombola.

 

9.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta campanie, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

 

9.3. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor .

 

9.4. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

9.5. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

 

9.6. Prin inscrierea la aceasta Tombola, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, inclusiv Farmacia Partenera ALDEDRA sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare a Tombolei organizate de FITERMAN PHARMA SRL si FARMACIILE ALDEDRA.

 

9.7 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa juridic@fitermanpharma.ro sau la adresa punctului nostru de lucru : Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la data extragerii la tombola.

 

 

ORGANIZATOR,

SC FITERMAN PHARMA SRL 

Ultimele adaugate

Cele mai vizualizate


Comenzi online: 0725-558.558
Cost transport curier rapid 15.5 RON-livrare in 48 h
La comenzile peste 350 RON transport GRATUIT !

Scrie-ne pe facebook